تازه دارم به خودم میام

جدیدا اینجور شدم که باید خودمو مجبور کنم به کتاب خوندن..از یه طرف به خودم میگم مگه زوریه؟وقتی دیگه مثل قدیما واست جذابیت نداره پس 

انجامش نده و از یه طرف دیگه به خودم میگم چی شد که عوض شدم؟

فیلم MOMMY ... اهنگ ludovico einaudi .. انگار زمینی نیست

ایا مینا یک عدد خیلی جوگیر هست؟ :) خوشحالم که دیگه به اسم بهین نمینویسم..مینا بهتره :)

۳ ۲

رادیو هد

دادشم افسرده هست،کلی مشروط شده و ممکنه اخراج بشه از دانشگاه،ممکنه خودکشی کنه

مامان و بابا هر روز گریه،هر روز باید دلداریشون بدی،بد بیای شبا زیر پتو گریه کنی.

چون تو مینای محکمی،چون تو دلداری میدی،چون تو سنگی 


۱ ۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان