دیروز اینو فهمیدم.

اصولا نمیشه تنها زندگی کرد چون همیشه باید یکی باشه که پشتتو کیسه بکشه.

۳۰ ۱۲

نای نا نا نای نی نای نای

بهتره از هم جدا بشیم چون بدون همدیگه خوشحال بودن  رو یاد گرفتیم.

۷ ۸
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان