شنبه

من غلام خانه‌های خلوتم. تنها نبودن، خلوتی از آنِ خود نداشتن، و مدام در معرضِ «دیگری» بودن مرا فرسوده می‌کند. 
ویرجینیا علیزاده

۴ ۲

The key

.She didn't afraid so they don't have any power

         

 "Grey's anatomy"

۴ ۳
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان