فاینالی ماینالی

مقابل کسی ناله نکنید چون برایتان نمیرینند.
+ بلند شو،دوش بگیر و به خودت بگو "خفه شو و لطفا یه گوهی تو زندگیت بخور"

۱۰ ۱۱

علف هرز باشید.

علفهای هرز دوست داشتنی هستند. تو زمینی پر از گلهای خوشکل مشکل،همه نگاش میکنن و اخ و تف راه میندازن ولی علف هرز خیلی تخماتیک طور رشد میکنه،همه اون زمین رو میگیره و دهن همه رو میگاد.

۵ ۹

این روزها

 برای هرچه بود اشک ها را ریخته و غصه ها را جویده،هضم کرده،جذب کرده و در نهایت به سافت تیشو تبدیل کرده و هر چه بگذرد باز عجین در ماست‌.

حال در اینجا ،در این لحظه که غمی نیست،غم میجویم.
معتاد غمگین بودنم.

۶ ۶

دا دااااا

امروز تولدمه،بهم تبریک بگین.

۱۴ ۱۰
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان