الانم استاد راهنمامه :))

‏"به تخمم ترین" کاری که تو زندگیم کردم این بود که تو برگه نظرخواهی استادم نوشتم شما از بیماری دو قطبی رنج میبرید و دو دستی برگه رو دادم بهش.

۱۵ ۱۴

یادگیری

ببینید.
هیچوقت دنباله رو نباشید.
اگر حس میکنید این کار یک جایش میلنگد ولی چون فلانی یا فلانی انجامش میدهند پس اوکی،مرا به یاد اورید که همچون "گوهی" در میان رساله و دفاع کردن،غلت میزنم و میگویم ای میم! به یاد ار ان روزی را که چون دوس پسرت در دفاع کردن تنبل بود پس تو هم به خودت سخت نمیگرفتی که ای همانا خاک بر سرت !

۶ ۱۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان