در راستای سیکس پک اوری

به قول حضرت سیجل "غذا که تمومه باید از سر میز پاشد" که هم باید به معنای استعاری قضیه توجه کرد و هم معنای ظاهری جمله که وقتی غذا تموم شد دیگه بس کن! اینقدر نخور،خدا غضبت کنه!

۱۹ ۱۱

سو سد،سو ترو

مدتیه با یه سری ادمهای ۱۰ ۲۰ سال بزرگتر از خودم در ارتباطم و میبینم چیزی ندارن که بهم اضاف کنن،انگار که شما وقتی به یه سنی میرسی دیگه اون ظرف شعور و خردت پر میشه و جلوتر نمیری،میدونم که برای همه این اتفاق نمیفته ولی اکثریت همین شدن.
بسیار غمگین کننده هست و واقعا از ته دل میخوام این اتفاق برام نیفته.
بسیار سفر برو،کتاب بخون،فیلم ببین و در شغلت ادم فعال و کله خری باش.

۱۱ ۱۷

سگ سیاه

از افسردگی پاییزی درامدم
همین دیشب
یکدفعه
مثل ادمی که در اقیانوس بوده و با صدای"وقتی جان اسنو دوباره زنده شد" از زیر اب بیرون میاد

۸ ۱۲
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان